Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

  • Idag: Växlande molnighet och någon by av snöblandat regn10 m/s Västlig
 Fotograf: Sussie Slotter
Lyssna

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens uppgift är att se till att verksamheten inom sitt ansvarsområde bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämndens ledamöter (nio) och ersättare (nio) är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. Kontaktuppgifter till förtroendevalda i bildningsnämnden hittar du i högra kolumnen under relaterad information.

På bilden syns Marcus Lejonqvist (SD), Johnny Karlberg (SD), Mirsad Filipovic (S), Erik Forslund (KD), Tony Johansson (M), Elias Hallén (MP), Cari Rylander (L), Kenneth Carlsson (MP), Renée Georgio (S), Abdoulaye Konate (S), Pia Hjelmar (C), Helen Isacsson (S), Solveig Hansén (V) och Nicklas Rudberg (S).

Bildningsnämndens allmänna utskott

Bildningsnämnden har inrättat ett allmänt utskott (AU) bestående av fem ledamöter. Utskottet har till uppgift att bereda ärenden till bildningsnämnden och fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats av nämnden till utskottet (bildningsnämndens delegeringsordning).

Bildningsnämndens arbetsgrupper

Inom bildningsnämnden finns fyra arbetsgrupper vilka utsetts av nämnden. Dessa kan inom sina ansvarsområden biträda med beredningsuppgifter för nämnden, följa upp verksamheten inom respektive arbetsområde och skaffa en god insikt i verksamheten genom besök.

Bildningsnämndens arbetsgrupper:

Fritid och kultur (bildningsnämndens allmänna utskott)

Arbetsområdet gäller nämndens verksamhet inom fritid, kultur med helhetsperspektiv på bildningsförvaltningens övriga områden.

Förskola

Arbetsområdet gäller nämndens verksamhet inom barnomsorg, förskola med helhetsperspektiv på bildningsförvaltningens övriga områden.

Grundskola/-särskola

Arbetsområdet gäller nämndens verksamhet inom förskoleklass, grundskola/-särskola, skolskjutsverksamhet, elevhälsa med helhetsperspektiv på bildningsförvaltningens övriga områden.

Gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad

Arbetsområdet gäller nämndens verksamhet inom gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, högskoleverksamhet på distans, särskola för vuxna (SärVux), yrkeshögskolan, svenska för invandrare (SFI), flyktingmottagning, integrationsfrågor, uppdragsutbildning samt eventuellt tillkommande utbildningar för vuxna inom kommunalt ansvar, arbetsmarknadsfrågor med helhetsperspektiv på bildningsförvaltningens övriga områden.

Information om arbetsgruppsindelningen hittar du i högra kolumnen under relaterad information.

Politisk organisation

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 maj 2016

Kallelser, beslutsunderlag och protokoll

Från juni 2012 finns bildningsnämndens kallelser, beslutsunderlag och protokoll i Sammanträdesportalen på motala.se.

Sammanträdesportalen

Bildningsnämnden sammanträder 2016

13 januari
17 februari
9 mars
13 april
11 maj
15 juni
14 september
19 oktober
16 november
14 december