Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

  • Idag: Växlande molnighet och någon by av snöblandat regn10 m/s Västlig
Lyssna

Dricksvatten

Dricksvatten kallas ofta vårt viktigaste livsmedel och är nödvändig för att vardagen ska fungera. Det vill säga i ett välfungerande samhälle är en bra vattenförsörjning en viktig hörnsten. Kranvatten används bland annat som dricksvatten, för hygieniska ändamål så som bad, tvätt och toaletter samt till brandsläckning. Som samhällsfunktion karaktäriseras vattenförsörjningen av att den är storskalig och komplex. Samtidigt måste den vara robust nog för att fungera tjugofyra timmar om dygnet, dag efter dag, månad efter månad, år efter år.

Kommunalt vatten

Verksamhetsområdet Vatten och Avfall inom Tekniska förvaltningen i Motala kommun sköter drift och underhåll av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Motala och Vadstena kommun. Dricksvattennätet i Motala kommun levererar rent dricksvatten till cirka 37 000 människor och i Vadstena till cirka 6000 människor. Livsmedelsverket regler och lagar gäller för kommunal dricksvattenförsörjning och myndighetskontrollen utförs av kommunens miljö- och hälsomyndighet.

Samtliga vattenanalyser som Vatten och Avfall tar gäller kallt vatten, vårt viktigaste livsmedel. Varmt vatten är däremot inget livsmedel. Varmvatten kan innehålla höga halter av till exempel bakterier som kan orsaka magsjuka.

Läs mer om den kommunala vattenförsörjningen i Motala och Vadstena under tillhörande sidor enligt listan till vänster.

Eget vatten

Under sidan "Eget vatten och avlopp" kan du läsa mer om vad som gäller för dig med egen brunn. Se länken till höger.
Socialstyrelsen är den myndighet som ger ut föreskrifter och allmänna råd gällande enskilda brunnar.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 december 2015