Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

  • Idag: Växlande molnighet och någon by av snöblandat regn10 m/s Västlig
Lyssna

Utdelning av avkastning ur kommunens fonder

Motala kommun har ett antal fonder vars avkastning årligen fördelas. Nedan anges de fonder som finns och deras ändamål.

Annonsering sker varje år i dagspress sista lördagen i augusti. För de fonderna som går att söka medel ur detta år ska ansökan vara inne den sista september.

För samtliga fonder gäller att en skriftlig ansökan sänds till:

Motala kommun
Kommunledningsförvaltningen
591 86 Motala
 
Ansökningsblanketter finns i informationsdisken i kommunhuset, telefon 0141-22 50 00, samt på kommunens hemsida. 

Upplysningar angående fonderna A-D lämnas av Annika Kullberg, telefon 0141-22 59 39.

Upplysningar om fonderna E-K lämnas av Cecilia Larsson, telefon 0141-22 50 99.

Välkommen med din ansökan!

A) August Wibergs i Kristberg donationsfond för studerande ungdom

  1. Fondens avkastning skall användas till stipendier åt ungdomar boende inom Motala kommun, vilka efter genomgång av obligatorisk skola och i förekommande fall gymnasieskola bedriver fortsatta studier, dock med företräde för ungdom som bedriver studier inriktade på praktiska yrkesområden
  2. Stipendium utges ej med högre belopp än som motsvarar stipendiatens kostnader för utbildningen och högst 1/4 av för året gällande basbelopp
  3. Sökande som första gången får stipendium skall ha fyllt 16 år men icke 25 år
  4. Stipendium må åtnjutas högst tre på varandra följande år och avse en sammanhängande från början angiven utbildning
  5. Ungdomar boende i Kristbergs församling ges företräde. I ansökan anges styrkt uppgift om studieform, årskurs och dylikt

B) Maria Wernströms donationsfond

Disponibel avkastning ska användas till stipendier åt behövande studiebegåvade ungdomar från Västra Stenby församling för fortsatta studier efter genomgång av obligatorisk skola.

C) Fivelstads skogsallmänningskassas donationsfond

Stipendier till ungdomar från Fivelstads församling som utbildar sig inom jordbrukets område. 

D) Jungqvistska stiftelsens stipendiefond

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag för fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång till i Motala stad hemmahörande behövande ungdom under 21 år. 

E) Syskonen Bengtssons i Nyckelby donationsfond

Avkastningen utdelas som hjälp i förebyggande syfte till handikappade barn och vuxna. Företräde för personer boende i Västra Stenby församling. I andra hand till personer boende i Motala kommun.

F) Fivelstad sociala samfond

OBS! Ingen utdelning 2016 på grund av att medel saknas. 

G) J R Karlssons i Fivelstads donationsfond

Avkastningen utdelas till personer vars inkomst huvudsakligen utgörs av folkpension och som på grund av sjukdom eller andra ömmande omständigheter är i behov av hjälp. Företräde för pensionärer bosatta i Fivelstad församling. I andra hand till pensionärer boende i Motala kommun.

H) A P Anderssons och Stina-Maria Carlsdotters donationsfond (Svinorpsfonden)

Avkastningen utdelas som bidrag till behövande skolbarn i första hand bosatta i Varv och Styra församling, i andra hand till andra behövande i Varv och Styra församling, och i tredje hand till behövande i Motala kommun.

I) Stiftelsen Friska vindars minnesfond

Avkastningen utdelas för att främja vård och uppfostran av barn, hjälpverksamhet bland behövande och utbildning för att förbygga alkohol- och drogmissbruk.

J) Syskonen Sonja, Greta, Bength och Vaste Carlssons stiftelse

Avkastningen delas ut som bidrag till rehabiliteringsinsatser, rekreationsresor och fritidsaktiviteter för i första hand barn och vuxna med Downs syndrom. I andra hand för samma ändamål till personer med andra funktionsnedsättningar. Av de utdelade medlen ska 75 % tillfalla boende i Motala kommun och 25 % boende i Vadstena kommun.

K) Övriga fonder

- Adolf Fredrik Karlssons fond (behövande inom Godegårds församling)
- Annette Hoffstedts Minne (hyresbidrag till äldre kvinnor)
- Gustav Råhléns donation (till skolbarn i Motala kommun)
- Johanna Larssons i Fivelstad donationsfond (till knypplerskor i Fivelstad)
- Motala kommuns sociala samfond (tillfälliga bidrag till behövande som är bosatta i Motala kommun).

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 augusti 2016