Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

  • Idag: Växlande molnighet och någon by av snöblandat regn10 m/s Västlig
Kvalitet inom skolverksamheten Kvalitet inom skolverksamheten  Fotograf: Shutterstock
Lyssna

Kvalitet och resultat

I Motala tycker vi att det är viktigt med kvalitet inom skolväsendet och arbetet omfattar kommunalt bedriven skolverksamhet, förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet. Vi jobbar med gemensamma kvalitetsmallar för arbetsplaner som beskriver och målsätter statliga och kommunala mål, kallat resultatmål.
För att lyckas med kvalitetsarbetet och arbetsplanerna utgår vi framförallt från ett årshjul som gäller för enkäter och olika resultat. Det upplevs som ett mycket bra redskap för verksamheten och anger när under året olika mätningar sker och hur de följs upp och utvärderas. 

Ytterligare redskap för vårt kvalitetsarbete är Skolinspektionens tillsyn, som sker kontinuerligt. Kommunens söker också bidrag från den statliga satsningen på lärare och rektorer.

Resultaten av varje verksamhets kvalitetsarbete finner du lättast på respektive skolas/förskolas hemsida alternativt för hänvisning till respektive rektor. 

För mer information om kvalitet och resultat inom barnomsorgen - se relaterad information uppe till höger.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 juli 2016