Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

  • Idag: Växlande molnighet och någon by av snöblandat regn10 m/s Västlig

Fotograf: Petter Blomberg

1 2 3 4
Lyssna

El Sistema

I augusti 2014 startade Motala kommun musikundervisning enligt El Sistema för 5-åringar på förskolorna i områdena Råssnäs och Charlottenborg. Hösten 2016 utvecklades El Sistema i Motala till att även omfatta barn i förskoleklass och år 1 på Charlottenborgsskolan och Råssnässkolan.

Verksamheten

I Motala driver sex musiklärare och en samordnare arbetet med barnen i ett nära samarbete med personal på berörda förskolor och skolor. På onsdagarna är det familjeträff, Vänstay, och Norrköpings symfoniorkester och Östgötamusiken finns med som samarbetspartners och förebilder. Läs mer om det under "Vänstay". Sedan hösten 2016 ligger El Sistema i Motala organisatoriskt under Kulturskolan.

Musiken som verktyg

Inom El Sistema är musiken ett verktyg för social och mänsklig utveckling och orkestern eller kören blir en plats där alla kan känna tillhörighet och gemenskap. Ett mål är att musiken ska bidra till ett mer socialt hållbart samhälle samt öka integrationen och minska utanförskapet i samhället. Genom El Sistema engageras hela familjen i barnens musikaliska undervisning och utveckling, vilket innebär att fler människor får möjlighet att ta aktiv del i kulturlivet.

Samarbete och känslor i fokus för hela familjen

El Sistema är en okonventionell metod att bedriva musikutbildning på, där samarbete och känslor står i fokus. Metoden bygger på att barns utveckling sker bäst i grupp. Det syftar till att stärka barn och ungdomars självkänsla och identitet samt tar fasta på att involvera hela familjen. Såväl syskon som föräldrar och mor- och farföräldrar görs delaktiga i verksamheten för att kunna stötta barnen, förstå, uppmuntra och vara delaktiga i den gemenskap som skapas i orkestern och kören.

Förebilder

Förebilder är viktiga i barnens liv och förutom familjemedlemmar och pedagoger kan andra personer spela en viktig roll. Genom El Sistema får barnen möta såväl äldre elever, som vuxna amatörer och professionella musiker. Detta skapar ett ömsesidigt intresse för varandras verksamheter.

Motalas arbete med El Sistema

Vår målsättning med El Sistema är att

  • öka barnens och ungdomarnas antal tillfällen till kulturella aktiviteter under veckan för att skapa kontinuitet, delaktighet och samhörighet med varandra och med vuxna, pedagoger, professionella musiker och föräldrar
  • göra skillnad för många barn, som får möjlighet att utvecklas på ett nytt sätt genom musiken och gemenskapen i orkestern eller kören
  • ge familjer möjlighet att vara en aktiv och attraktiv del i kulturlivet, därmed bryts utanförskapet
  • bidra till att göra samhället mera socialt hållbart, stärka demokratiutvecklingen och öka integrationen
  • utveckla samarbetsförmågan hos eleverna -att spela och sjunga tillsammans förutsätter en förmåga att lyssna, integrera och skapa tillsammans
  • visa att västerländsk konstmusik och folkmusik är tillgänglig för alla
  • bidra till måluppfyllelse i berörda skolor, i linje med en skola för alla

Bakgrund och historik

El Sistema startade 1975 i Venezuela av ekonomiprofessorn José Antonio Abréu. Med en vision om att med hjälp av musiken ge barn möjligheten att utvecklas och hitta goda livsvägar började han i liten skala att undervisa elva barn i ett garage. Verksamheten växte snabbt och idag deltar 600 000 barn i Venezuela. El Sistema har även spritt sig över hela världen där alla använder sig av filosofin utifrån sina behov.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 december 2016

Kontakt

Vänstay - för hela familjen

El Sistema Vänstay är av stor vikt för familjen. Då träffas hela familjen och barnen spelar för och med varandra, för och med föräldrar, vänner, släktingar eller gäster. Mötet kan också innehålla en social gemensamhet där man fikar eller äter kvällsmat tillsammans och umgås över språkliga och kulturella gränser.

Läs mer...

 

El Sistema - They never give up on me

El Sistema finns nu på fem förskolor och två grundskolor i Motala kommun.

Läs mer...